Artikler


29. September
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Velkommen

Velkommen til artikler.

Her kommer jeg til å dele tips, tanker og erfaringer til alle som er interessert i å utvikle potensiale sitt, eller har behov for endringer i hverdagen. Bli inspirert og ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål eller ønsker å utdype temaene.

Kontaktinformasjon finnes på toppen og bunnen av siden. Dere kan ringe eller chatte med meg via chat linken.

Vi snakkes :-)

Chat


29. September

Tonight is the night

Ønsker å dele en herlig låt med deg. Mcfly har skrevet en sang som handler om mental helse. Låten er skrevet av bandet med hjelp fra Jason Perry og Jordan Cardy.

Sangen, i tillegg til å være fin, en påminnelse på at det det kan være hjelpsomt å få hjelp til sin mentale helse. Ingen er perfekte og det er på tide å starte og ta vare på deg selv.

Link til låten på youtube music

Jeg legger ved en lenke til sang teksten også, fra en enkel blogside Sangtekst

Vi snakkes :-)

Chat

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

20. Oktober
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Potensial

Det å kunne utvikle sitt potensiale, er viktig. De fleste gjør sitt beste beste uten å få de resultatene de er ute etter. Det kan hende de mangler retning og lar seg drive med strømmen, for så å befinne seg på feil sted eller feil tid, når de burde være på plass.

Det å gjøre ting riktig fra starten av vil gi resultater som ligger på et høyere nivå enn ved bare «prøve og feile» metoden. I tillegg vil mestringsfølelsen som følger, være større og gi mere selvtillit, tilfredshet og trygghet. Dette igjen vil gi deg en sjanse til å definere og nå målene dine på et virkelig høyt nivå. Det å være på riktig sted, til riktig tid med et høyt kunnskapsnivå vil ikke bare være bra for deg, men også for samfunnet.

Vi snakkes :-)

Chat


15. November

Ryddig tenkning

Ryddig tenkning er viktig innen PMT fordi alle har en epistemologi, men det er forskjeller i hvor ryddig eller velformet den er. Dette er noe vi kan benytte selv når vi tenker igjennom vår egen vite, tro eller meninger. Hvor har vi denne informasjonen ifra? har vi all eller nok informasjon? er den korrekt? og hvordan kan vi nyttiggjøre oss den.

Ryddig tenkning er innsikt i hvordan «du vet at du vet» eller innsikt i din viten. For at du skal ha en ryddig tenkning eller en velformet epistemologi trenger man en velformet modell, og i den modellen, en metode som gir deg innsikt i viten og hvordan du har fått vite. For at viten skal kunne benyttes på en nyttig måte, er det godt at viten er basert på en trygghet eller et fundament som er utprøvd og som viser seg nyttig.

For organisasjoner er det vesentlig at man har en ryddig tenkning. En organisasjon er til fordi den har en hensikt for omverdenen. Organisasjonen må forholde seg til juridiske lover, økonomiske regler og sosiale normer og kan ikke utøve sitt virke på antagelser, feil informasjon eller sjanse. Alle i organisasjonen må være trygge på at organisasjonens utøve er basert på fullstendig informasjon, organisert på en forståelig måte, med en modell som gjør at man kan nyttiggjøre seg informasjonen på en nyttig måte. Det er også viktig for at organisasjoner skal lykkes å få bekreftelse fra omverden på om man gjør ting riktig, eller om den må endre utøvelsen basert på denne tilbakemeldingen.

Vi snakkes :-)

Chat

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

5. Desember
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Kommunikasjon

Er du bevisst på at kommunikasjon er broen mellom våre mentale bilder og hvordan vi ønsker at andre skal forstå våre bilder.

Det finnes en hel verdender ute av kommuniksjonsformer med forskjellige hensikter. Ønsker du å skape konkret forståelse, eller ønsker du å motivere ved å skape individuell forståelse? Ønsker du å grave for å få tak i den informasjonen du er ute etter, eller ønsker du bare å forstå og akseptere? Her er det mye nyttig kunnskap som alle burde kunne og som er lett tilgjengelig, hvis vi rydder litt og er mere bevisste.

Vi snakkes :-)

Chat


Ta gjerne kontakt på telefonen, for en uformell prat, eller bruk chatten på facebooksiden.