Artikler


29. September
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Velkommen

Velkommen til artikler.

Her kommer jeg til å dele tips, tanker og erfaringer til alle som er interessert i å utvikle potensiale sitt, eller har behov for endringer i hverdagen. Bli inspirert og ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål eller ønsker å utdype temaene.

Kontaktinformasjon finnes på toppen og bunnen av siden. Dere kan ringe eller chatte med meg via chat linken.

Vi snakkes :-)


29. September

Tonight is the night

Ønsker å dele en herlig låt med deg. Mcfly har skrevet en sang som handler om mental helse. Låten er skrevet av bandet med hjelp fra Jason Perry og Jordan Cardy.

Sangen, i tillegg til å være fin, en påminnelse på at det det kan være hjelpsomt å få hjelp til sin mentale helse. Ingen er perfekte og det er på tide å starte og ta vare på deg selv.

Link til låten på youtube music

Jeg legger ved en lenke til sang teksten også, fra en enkel blogside Sangtekst

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

20. Oktober
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Potensial

Det å kunne utvikle sitt potensiale, er viktig. De fleste gjør sitt beste beste uten å få de resultatene de er ute etter. Det kan hende de mangler retning og lar seg drive med strømmen, for så å befinne seg på feil sted eller feil tid, når de burde være på plass.

Det å gjøre ting riktig fra starten av vil gi resultater som ligger på et høyere nivå enn ved bare «prøve og feile» metoden. I tillegg vil mestringsfølelsen som følger, være større og gi mere selvtillit, tilfredshet og trygghet. Dette igjen vil gi deg en sjanse til å definere og nå målene dine på et virkelig høyt nivå. Det å være på riktig sted, til riktig tid med et høyt kunnskapsnivå vil ikke bare være bra for deg, men også for samfunnet.

Vi snakkes :-)


15. November

Ryddig tenkning

Ryddig tenkning er viktig innen PMT fordi alle har en epistemologi, men det er forskjeller i hvor ryddig eller velformet den er. Dette er noe vi kan benytte selv når vi tenker igjennom vår egen vite, tro eller meninger. Hvor har vi denne informasjonen ifra? har vi all eller nok informasjon? er den korrekt? og hvordan kan vi nyttiggjøre oss den.

Ryddig tenkning er innsikt i hvordan «du vet at du vet» eller innsikt i din viten. For at du skal ha en ryddig tenkning eller en velformet epistemologi trenger man en velformet modell, og i den modellen, en metode som gir deg innsikt i viten og hvordan du har fått vite. For at viten skal kunne benyttes på en nyttig måte, er det godt at viten er basert på en trygghet eller et fundament som er utprøvd og som viser seg nyttig.

For organisasjoner er det vesentlig at man har en ryddig tenkning. En organisasjon er til fordi den har en hensikt for omverdenen. Organisasjonen må forholde seg til juridiske lover, økonomiske regler og sosiale normer og kan ikke utøve sitt virke på antagelser, feil informasjon eller sjanse. Alle i organisasjonen må være trygge på at organisasjonens utøve er basert på fullstendig informasjon, organisert på en forståelig måte, med en modell som gjør at man kan nyttiggjøre seg informasjonen på en nyttig måte. Det er også viktig for at organisasjoner skal lykkes å få bekreftelse fra omverden på om man gjør ting riktig, eller om den må endre utøvelsen basert på denne tilbakemeldingen.

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

5. Desember
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Kommunikasjon

Er du bevisst på at kommunikasjon er broen mellom våre mentale bilder og hvordan vi ønsker at andre skal forstå våre bilder.

Det finnes en hel verdender ute av kommuniksjonsformer med forskjellige hensikter. Ønsker du å skape konkret forståelse, eller ønsker du å motivere ved å skape individuell forståelse? Ønsker du å grave for å få tak i den informasjonen du er ute etter, eller ønsker du bare å forstå og akseptere? Her er det mye nyttig kunnskap som alle burde kunne og som er lett tilgjengelig, hvis vi rydder litt og er mere bevisste.

Vi snakkes :-)


5. Januar

Endringer

Endring i livet kan være både spennende og skremmende. Noen ganger kommer endringen inn i våre liv uten at vi har bedt om det, andre ganger søker vi aktivt etter endring, for eksempel når vi begynner på enytt år. Uansett årsak, endring kan være enkle å gjennomføre eller veldig vanskelige.

Når vi står overfor endring, har vi valget om å takle det på egen hånd eller å søke hjelp. Hjelp kan komme fra familie, venner, terapeuter, eller en coach. Det kan være en stor støtte å ha noen som lytter og støtter oss gjennom en overgang, spesielt når endringen er vanskelige eller smertefull. Hjelp kan også bidra til å gi oss perspektiv og muligheter for vekst og utvikling.

Motivasjon er også en viktig faktor når vi takler endring. Motivasjon kan komme fra indre kilder, eller ytre kilder, som en belønning eller ros. En mentaltrener kan hjelpe deg å styrke den indre motivasjonen eller å sette de riktige målene. Når vi er motivert, er vi mer sannsynlig å takle endringen på en positiv måte og ikke som en trussel. Men når motivasjonen mangler, kan endringen føles uoverkommelig.

Så, uansett om vi står overfor endring på egen hånd eller med hjelp, med motivasjon eller uten, vil endring alltid være en del av våre liv. Det viktigste er å være åpen for muligheter og lære av erfaringene, selv når endringen er utfordrende. Vi må akseptere at vi ikke kan kontrollere alt i livet, men vi kan kontrollere hvordan vi reagerer på det. Gjennom å takle endring på riktig måte, kan vi vokse og bli bedre versjoner av oss selv.

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

1. Februar
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Hvordan gikk det med nyttårsforsettene?

Nyttårsforsettene er en tradisjon som mange mennesker setter seg hvert år, med mål om å forbedre seg selv eller deres liv på en eller annen måte. Vi kan sette oss ambisiøse mål om å miste vekt, spare penger, eller være mer produktive på jobb. Men selv om vi har gode intensjoner, kan det hende at vi ikke når målene våre.

Det er lett å bli skuffet når nyttårsforsettene våre ikke går helt som forventet. Vi kan føle oss som mislykkede eller at vi har sviktet oss selv. Det er det ingen grunn til, for det kan ofte være selve målet, eller forsettet, som var feil.

Det en mentaltrener gjør, er å hjelpe deg med å finne det målet du virkelig ønsker deg, bygger sterk motivasjon og jobber med å fjerne hindringene som er i veien for oppnåelsen.

Vi snakkes :-)


5. Mars

Sette seg mål

Mål er noe vi alle har, enten det er å gjøre det bra på skolen, få en god jobb, bli sunnere eller lykkeligere. Men hvordan vet vi om vi setter oss de riktige målene? Og hvordan kan vi oppnå dem?

Det å sette seg riktige mål er en kunst som krever både refleksjon og handling. Det er ikke nok å bare ønske seg noe, vi må også vite hvorfor vi ønsker det, hvordan vi skal komme dit, og hva som kan hindre oss på veien.

Hvorfor er mål viktige? Mål er viktige fordi de gir oss retning, mening og motivasjon i livet. De hjelper oss å fokusere på det som er viktig for oss, og å overvinne utfordringer og usikkerhet. De gir oss også en målestokk for å evaluere vår egen fremgang og prestasjon.

Mål kan være relatert til ulike områder av livet, som personlig utvikling, karriere, helse, relasjoner, hobbyer eller samfunnsengasjement. Uansett hva du ønsker å oppnå, kan det å sette deg mål hjelpe deg med å komme nærmere drømmene dine.

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

2. April
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Valg

Det å ta valg er en viktig del av livet, fordi det påvirker hvordan vi lever, hva vi oppnår og hvordan vi føler oss. Valg kan være relatert til ulike områder av livet, som personlig utvikling, karriere, helse, relasjoner, hobbyer eller samfunnsengasjement.

Det som er viktig med å ta valg er å vite hva som er viktig for oss, våre verdier, interesser og drømmer. Det er også viktig å være ærlig med oss selv, og ikke la frykt, usikkerhet eller andres meninger hindre oss i å følge vårt hjerte.

Det som gjør det vanskelig å ta valg er at vi ofte ikke har nok informasjon, tid eller ressurser til å vurdere alle alternativene og konsekvensene. Vi kan også være påvirket av våre følelser, vaner eller forventninger, som kan lure oss til å velge noe som ikke er bra for oss. Vi kan også være redd for å angre, mislykkes eller miste noe ved å velge.

Det kan være greit å ha en dialog rund de vanskelige valgene du skal ta, slik at du kan se ting fra flere vinkler og konkludere basert på den riktige informasjonen.

Vi snakkes :-)


3. Mai

Angst

Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse. Angst kan være normale reaksjoner på opplevelser som oppleves som truende, men sykelig angst er når angsten er overdreven og urimelig. Det finnes forskjellige typer angst, som panikkangst, fobier, generalisert angstlidelse, sosial angst, hypokondri og posttraumatisk stressforstyrrelse.

Angst kan begrense livskvaliteten og funksjonsevnen til den som lider av det. Angst kan føre til at man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten, noe som kan gjøre det vanskelig å håndtere arbeid, skole, sosiale relasjoner og andre daglige aktiviteter. Angst kan også påvirke den fysiske helsen.

Det er derfor viktig å få hjelp hvis man har angst som hemmer ens liv. Behandling av angst har som mål at man skal få kontroll over angsten ved å lære teknikker som kan dempe den. Det finnes ulike former for behandling. Behandlingen bør tilpasses den enkeltes behov og preferanser. Det er også viktig å ha støtte fra familie, venner eller andre som forstår hva man går gjennom.

Søk gjerne informasjon her...Angst - Selvhjelpskurs(NHI.no), Angst og angstlidelser - Helsenorge

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

1. Juni
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Press og forventninger

Press og forventninger er noe som mange mennesker opplever i ulike situasjoner i livet, som for eksempel på skolen, i jobben, i familien eller blant venner. Noen ganger kan press og forventninger være motiverende og inspirerende, mens andre ganger kan de være stressende og overveldende.

Det er viktig å finne en balanse mellom å ha realistiske og sunne forventninger til seg selv og andre, og å unngå å selv bli fanget, eller at andre blir fanget, i en spiral av perfeksjonisme og selvkritikk.

Søk gjerne mere informasjon her...Forventningspress hos barn og ungdom - Bufdir

Vi snakkes :-)


1. Juli

Utenforskap

Følelsen av utenforskap kan være knyttet til ensomhet, som igjen kan påvirke den mentale helsen negativt. Langvarig ensomhet kan føre til depresjon, angst og andre psykiske helseproblemer. Det er viktig å forstå at ensomhet ikke er noe å skamme seg over, og at det er mange som opplever det på et eller annet tidspunkt i livet.

Mennesker er i stor grad sosiale vesener, og følelsen av å høre til og ha gode relasjoner er avgjørende for trivsel. Utenforskap kan føre til følelser av isolasjon og avvisning, noe som kan ha en negativ innvirkning på selvtillit og selvfølelse.

Det er viktig å huske at det er mulig å bryte ut av følelsen av utenforskap. Å snakke med noen om ens følelser og utfordringer kan være den første og viktigste skrittet mot å overvinne ensomhet. Dette kan være en venn, familiemedlem, terapeut eller rådgiver.

Selv om det kan være vanskelig å nå ut til andre, kan det også være nyttig å jobbe med seg selv. Dette kan inkludere å utvikle interesser og hobbyer, delta i aktiviteter som man liker, og sette seg små mål for å gradvis bygge opp selvtilliten og sosiale ferdigheter. Selv små skritt kan utgjøre en stor forskjell over tid.

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

3. August
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Usikkerhet og utrygghet

Å føle seg usikker og utrygg, og derfor unngå å ta plass, er en utfordrende opplevelse som kan påvirke mange aspekter av livet. Usikkerhet og utrygghet kan ofte være knyttet til selvfølelse og selvtillit. Personer som føler seg usikre på seg selv, kan ha en tendens til å tvile på sine egne evner og verdier. Dette kan hindre dem fra å delta aktivt i sosiale, profesjonelle eller personlige sammenhenger.

En av de mest grunnleggende årsakene til å unngå å ta plass er ofte frykten for avvisning eller negativ vurdering fra andre. Denne frykten kan føre til at man holder tilbake egne meninger, ideer eller følelser, selv om de er viktige. Når en person konstant unngår å ta plass på grunn av usikkerhet, kan dette føre til en selvoppfyllende profeti. Mangelen på erfaring og praksis kan forsterke usikkerheten og forsterke opplevelsen av å være utrygg. Når en person konstant unngår å ta plass på grunn av usikkerhet, kan dette føre til en selvoppfyllende profeti. Mangelen på erfaring og praksis kan forsterke usikkerheten og forsterke opplevelsen av å være utrygg.

Mange som opplever usikkerhet og utrygghet, kan dra nytte av støtte og veiledning. Dette kan komme fra en venn, terapeut, coach eller mentor som kan hjelpe dem med å utforske årsakene til usikkerheten og utvikle teknikker for å takle den.

Vi snakkes :-)


6. September

Konkurranse

Konkurranse en kompleks og dobbeltsidig kraft. Den har potensial til å drive fremgang, motivasjon og innovasjon, men den kan også føre til stress, konflikt og ulikhet. Det er viktig å finne balansen og fremme en sunn konkurransekultur som oppmuntrer til positiv vekst og utvikling samtidig som den ivaretar velferden til enkeltpersoner og samfunn som helhet. Det krever også å opprettholde verdier som samarbeid, rettferdighet og respekt, selv i konkurransefylte situasjoner.

Hvordan er konkurransesituasjonen din? Er det et problem for deg eller ønsker du å spisse dine egenskaper sånn at du blir mer konkurransedyktig?

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

2. Oktober
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Best når det gjelder

Ønsket om å være best, eller å utmerke seg, er en grunnleggende drivkraft som ligger dypt forankret i menneskelig natur. Det er flere grunner til hvorfor folk streber etter å være best når det gjelder, og hva som skal til for å oppnå det varierer avhengig av individuelle mål og verdier.

For å være best når det gjelder, kreves det vanligvis en kombinasjon av talent, hardt arbeid, engasjement og dedikasjon. Det er sjelden en enkel vei til toppen, og det er viktig å være villig til å takle utfordringer og lære av feil underveis. Å ha klare mål, utvikle gode arbeidsvaner, søke støtte og veiledning når det trengs, og aldri miste synet av ens verdier og integritet er også viktige faktorer i å strebe etter å være best.

For å få til allt dette kan det være nyttig å få hjelp til å lære seg selv å kjenne på et dypere nivå.

Vi snakkes :-)


2. November

Visualisering

Selv om det kan høres enkelt ut, er kunsten å visualisere en dyptgripende ferdighet som kan ha en betydelig innvirkning på ens liv. Visualisering innebærer å skape levende mentale bilder av hendelser, mål eller situasjoner.

Visualisering fungerer som en form for mental forberedelse. Når du mentalt ser for deg en kommende situasjon eller et mål du ønsker å oppnå, kan det hjelpe deg med å føle deg mer selvsikker og forberedt. Dette er spesielt nyttig før utfordrende oppgaver som en presentasjon, en idrettskonkurranse eller en viktig samtale. Å visualisere suksess i slike øyeblikk kan redusere usikkerheten og øke din følelse av mestring.

Visualisering gir deg et mektig verktøy som kan brukes i mange livssituasjoner. Den gir deg muligheten til å skape sterke mentale bilder av dine mål, redusere stress, øke motivasjonen og hjelpe deg med å oppnå personlig suksess. Uansett om det handler om å takle utfordringer, holde fokus på mål, eller finne kreative løsninger på problemer, er visualisering en verdifull ferdighet som kan hjelpe deg med å forme ditt eget liv og oppnå dine drømmer.

Vi snakkes :-)

Mental helse, i kvelder kvelden, musikk, hjelp

1. Desember
Utvikle potesiale, mental helse, mental trening, enkeltpersoner, software utvikling, teams, lag

Stå i det

Å "stå i det" handler om å møte utfordringer, vanskelige følelser og situasjoner uten å unnvike eller undertrykke dem. Dette krever mot og ærlighet med seg selv. Det innebærer aksept, ikke nødvendigvis for å gi opp, men for å anerkjenne situasjonen som den er før man bestemmer seg for hvordan man skal håndtere den.

Å "stå i det" er en viktig del av personlig vekst. Det gir oss muligheten til å lære fra våre utfordringer og utvikle innsikt og mestring. Dette betyr ikke at man må gjøre det alene; det kan også inkludere å søke støtte fra venner, familie eller profesjonelle.

Samlet sett, å "stå i det" er en forpliktelse til ærlighet med seg selv og andre, aksept av virkeligheten som den er, og vekst gjennom erfaring. Det er en styrkedemonstrasjon som fører til mestring, visdom og indre fred. Det minner oss om at livet inneholder både utfordringer og muligheter, og at vi har kraften til å møte dem med mot og integritet.

Vi snakkes :-)