Mental trening

Veiledning basert på praktisk psykologi

Verktøy, modeller og metoder

for å bryte opp dine begrensninger

og frigjøre ditt potensial

Les mer om mentaltrening Tjenester

Hva er mental trening

Mental trening er veiledning basert på praktisk psykologi og NLP. Ved bruk av verktøy, modeller og metoder kan vi sammen frigjøre potensialet ditt. Har du har behov for hjelp til å frigjøre deg fra fastsatte mønstre, vanskelig fortid eller komfortsonen? Eller har du ønsker og tanker om å gjøre endringer i livet ditt, eller forbedre dine resultater? Det er du som styrer ditt eget liv. En mentaltrener hjelper deg med hvor du er, hvor du skal og fjerne hindringene på veien. Lag og organisasjoner består av individer. Når individene blir bevisst kompleksiteten i mellommenneskelig kommuniksasjon, identitet, visjon og misjon, kan både individene prestere bedre, samtidig som samarbeidet i gruppen også blir bedre. En mentaltrener kan hjelpe gruppen med å forbedre prosessene som er viktige for prestasjon, om det er innen næringsliv eller idrett.

Alle mennesker har et unikt sinn hvor vi bearbeider virkeligheten og danner oss egne representasjoner av hvordan vi oppfatter denne virkeligheten. Broen mellom din representasjon og andre mennesker foregår gjennom kommunikasjon. Det er derfor veldig interessant hvordan du kan benytte kommunikasjonen for å skape en felles forståelse, både med andre mennesker men også mellom de ulike delene av deg selv. Menneske er et produkt av millioner av år med utvikling, men en av de tingene som er viktig for menneskets overlevelse er å tilhøre en gruppe. Å tilhøre en gruppe gir beskyttelse. Det å lytte og forstå andre og enn selv blir derfor en viktig egenskap.

Hvordan kan jeg utvikle meg, hvordan finner jeg de riktige målene, hva gjør meg tilfreds, hvordan tar jeg de riktige valgene, hvordan fjerner jeg angst, hvordan øker jeg selvtillit og selvfølelse, hvordan kan jeg passe inn, hvordan kan jeg gjøre meg interessant, hvordan takler jeg stress, hvordan velge jeg riktig strategi, hvordan redefinere jeg livet, hvordan kan jeg prestere bedre, hvordan bedrer jeg helsen, hvordan slutte jeg å snuse, hva trigger meg, hvordan kan jeg øke motivasjonen, hvordan oppnår jeg trygghet, hvordan overlever jeg en krise, hvordan takler jeg konflikter, hvordan oppnår jeg drømmen min, hvordan blir jeg en bedre fotballspiller, hvordan unngår jeg misforståelser, hvordan kan jeg øke konsentrasjonen, hvordan får jeg større viljestyrke, hvordan blir jeg bedre i idretten min, hvordan kan jeg få ut potensialet mitt, hva vil jeg egentlig ?
Dette, og mye annet, kan du løse sammen med en mentaltrener.


Tjenester jeg tilbyr

Personlig utvikling

Jeg tilbyr mentaltrening for selvutvikling, endring, omprogrammering, oppløsning av indre motstand og traume. Ønsker du å få økt motivasjon, prestere bedre på skole eller jobb, eller ønsker du å bli bedre i din idrett? Jeg tilbyr timer hvor vi tar utgangspunkt i det du ønsker å oppnå og løser opp hindringene som stopper deg. Noen ganger holder det med en time, andre ganger krever det oppfølging. Det hele er opp til deg.

Ta kontakt

Gruppe utvikling

Grupper skal fungere optimalt for å skape de verdiene og resultatene som er satt. Er verdiene, identiteten og oppgaven riktige? En dysfunksjonell gruppe leverer ikke opp til forventningene, hvordan kan vi endre det. Jeg tilbyr tilpassede foredrag med fokus på individenes og gruppens mentale prosesser. Jeg kan også hjelpe med å veilede individer og gruppen, slik at potensiale utløses.


Ta kontakt

Inspirasjon

Inspirasjon kan føre til kreativitet, entusiasme og motivasjon. Det kan være en kilde til håp og optimisme, og hjelpe oss med å se muligheter, der andre ser hindringer. La deg bli inspirert, og du vil oppdage at du kan oppnå mer enn du noensinne trodde var mulig. Det kan være en kraftfull drivkraft for å realisere drømmer og oppnå mål. Jeg tilbyr inspirasjonsforedrag for bedrifter og teams rundt identitet, visjon og misjon.

Ta kontakt

Fotball - det mentale

Alle fotballag er unike, i det at det er satt sammen av forskjellige mennesker. Et fotballag vinner hvis alle i og rundt laget drar i samme retning. Er verdiene, identiteten og oppgaven identifisert. Et dysfunksjonelt fotballag vinner ikke. Jeg tilbyr tilpassede foredrag med fokus på enkeltspillere og lagets mentale prosesser. Jeg kan også veilede spillere, laget og gruppen rundt laget, slik at lagets potensiale utløses.

Ta kontakt

Utviklingsteam software

Softwareutviklingsteams står overfor mange utfordringer, inkludert kompleksiteten i å utvikle programvare, å opprettholde kvaliteten og sikkerhet, og å overholde tidsplaner og budsjetter. De må også takle konstant endring i teknologi og markedet, samt godt samarbeid med andre. Jeg tilbyr workshops for å fremme teammedlemmers unike potensiale, samt å utvikle effektiv kommunikasjon individuelt og i gruppen.

Ta kontakt

Tilpassede foredrag

Mentaltrening kan være en kraftfull måte å forbedre prestasjon og øke trivsel. Jeg tilbyr tilpassede foredrag basert på mentaltrening, tilpasset din bedrift. Mine foredrag vil fokusere på å hjelpe dine ansatte med å øke bevisstheten om deres mentale potensial og lære teknikker for å håndtere utfordringer i arbeidslivet. Gjennom praktisk trening og interaktive øvelser, vil jeg hjelpe deg med å styrke ditt team og oppnå bedre resultater.

Ta kontakt

Andreas Bergwitz-Larsen

Mentaltrener


Erfaring og bakgrunn

Min profesjonelle karriere starter med 3,5 år i forsvaret, inkludert befalsutdanning, tjeneste i nord-norge og Libanon. Jeg gjennomførte så en utdanning bachelor og master innen computer science og tekninsk ledelse, i Norge og USA. Jeg har deretter jobbet med systemutvikling i næringslivet siden 1995, både som leder og software utvikler. Utenfor jobben har jeg hatt frivillige trenerverv innen fotball siden 2006, hvor jeg har hjulpet fotballspillere i barne, ungdoms og seniorlag. I 2020-21 gikk jeg PMT Mentaltrener utdanning hos Stein Kvalheim AS, for å kombinere kunnskap fra digitale systemer og praktisk psykologi. Dette har gitt meg en dypere forståelse for samspillet mellom mennesket og systemene vi deltar i.

Jeg har jobbet selvstendig og deltatt i mange forskjellige teams, med forskjellige oppgaver og i forskjellige roller. Noen teams har jeg vært bidragsyter og noen har jeg ledet. Oppgavene har vært veldig forskjellige og har krevet forskjellige kunnskaper. Jeg har vært nær på utvikling av barn, ungdommer, unge voksne og voksne mennesker. Jeg har vært nær på utvikling av systemer, teams og organisasjoner. Jeg har vært nær krise, alvorlig sykdom og død. Jeg har vært nær krisers etterspill.

Jeg ønsker å kombinere alle mine erfaringer og min kunnskap. Det å kunne kombinere mentaltrening med å kunne hjelpe andre mennesker er veldig givende, samtidig er det også givende å kunne kombinere denne kunnskapen innen systemultvikling og innen fotballfaget. Jeg ønsker å hjelpe mennesker og grupper av mennesker, slik at de kan bryte opp sine begrensninger og å nå sine personlige mål eller sine prestasjons mål.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat.

Benytt telefonnummer eller send meg en personlig melding via chatten.

Jeg holder til i Sandvika.

92846623

Chat